2020 Giftful Campaign 年度感謝祭

2020年相信是充滿挑戰嘅一年。十二月,除了要回顧,更應該好好表達感謝。
Amarize亦想藉此感謝各位一直的支持,所以準備了年度感謝祭獎賞遊戲。

由2020年12月11日至2021年1月31日,去香港各大超級市場包括百佳、惠康,或其他零售商戶購買 Amarize 產品,上傳收據*

即可參加 Amarize 2020 Giftful 感謝祭獎賞活動,有機會得到價值 HKD15,000 家電及家品獎品!

*每張收據只限參加活動一次。

Website Banner-03.jpg
Website Banner-04.jpg
Website Banner-05.jpg
Website Banner-06.jpg
Website Banner-07.jpg

立即參加贏禮品

Join together.Win the prizes

Website Banner-09.jpg
Website Banner-10.jpg
Website Banner-11.jpg
Website Banner-08.jpg